• Concept: magazin
  • Indicatori de status: – oameni –>patroni

–>vanzatori

–  cladire

–  vitrine

–  rafturi

–  tejghele

–  case de marcat

–  bani

–  reclame

–  produse

–    adresa

–  cumparatori

  • Subindicatori de status: – patroni

– vanzatori

  • Dimensiuni: – d1: resurse umane –>oameni

– d2: resurse materiale –> vitrine

–>   rafturi

–>  tejghele

–>  bani

–>  case de marcat

–>  produse

– d3: locatie –> cladire

–> adresa

– d4: profitul –> reclamele

–> cumparatorii

Anunțuri